Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda II

15.3.2018

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie – 400. výročie korunovácie Ferdinanda IINárodná banka Slovenska vyhlásila v júli 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Bratislavské korunovácie - 400. výročie korunovácie Ferdinanda II. Do súťaže bolo predložených deväť výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v novembri 2017. Jej odbornými poradcami boli Mgr. Matej Hanula, PhD., zástupca Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a historik PhDr. Štefan Holčík, CSc.


 

Na základe odporučenia odbornej komisie schválila Banková rada NBS na realizáciu výtvarný návrh autora Karola Lička, ktorému bola udelená znížená prvá cena. Komisia ocenila výtvarnú vyrovnanosť návrhu, vystihnutie zadanej témy a kompozičné prepojenie averznej a reverznej strany, ktoré zjednocuje kruhopis  ohraničený okrajom mince a kruhovým ornamentálnym prvkom. Na averze pozitívne hodnotila figurálnu kompozíciu stvárňujúcu korunovačný sprievod, na reverze vyzdvihla úroveň portrétu panovníka.

          Druhá cena bola udelená návrhu akad. soch. Ivana Řeháka. Komisiu zaujala kompozícia averzu s postavou panovníka v kombinácii s dobovou vedutou Bratislavy, ktorá vydarene podčiarkuje historickú autenticitu udalosti. Na reverze vyzdvihla veľmi dobrú modelačnú úroveň portrétu Ferdinanda II. a riešenie kruhopisu, ktorý na niektorých miestach zaujímavo zasahuje do portrétu.

Tretiu cenu získal návrh autorky Márie Poldaufovej, ktorá do súťaže predložila dve alternatívy reverznej strany s portrétom panovníka. Komisia skonštatovala veľmi dobrú úroveň oboch portrétov a ich kvalitnú výtvarnú štylizáciu. Ocenila tiež výber písma použitého v kruhopise. Skonštatovala však, že napriek vysokej profesionálnej úrovni návrhu sa na jeho averze objavujú nie celkom vhodné motívy (motív dvojhlavého orla a zobrazená koruna rímskeho cisárstva).

Ďalšiu cenu za vysokú kvalitu predloženého návrhu získal akad. soch. Zbyněk Fojtů.

Plánovaný termín emisie zlatej zberateľskej mince je v novembri 2018.

 

Sekce: Slovensko pamětní euro mince   |   Tisk   |   Poslat článek známému


english Facebook