Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu vzniku Československej republiky

30.1.2018

Výsledky verejnej anonymnej súťaže na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu vzniku Československej republikyNárodná banka Slovenska vyhlásila v júli 2017 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh striebornej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 10 eur k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Do súťaže bolo predložených dvanásť výtvarných prác od deviatich autorov. Komisia na posudzovanie výtvarných návrhov pamätných mincí a zberateľských mincí ich hodnotila v októbri 2017. Jej odborným poradcom v procese hodnotenia bol Mgr. Matej Hanula, PhD., zástupca Historického ústavu SAV.


Odborná komisia odporučila na realizáciu výtvarný návrh prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského, ktorému odporučila udelenie druhej ceny. Komisia svoj návrh na realizáciu podmienila uskutočnením úpravy symbolov Čiech a Moravy ich pootočením do zvislej polohy a úpravou heraldického znaku Moravy do správnej podoby tak, aby boli korektné z heraldického hľadiska. Druhú cenu odporučila udeliť aj návrhu akad. soch. Zbyňka Fojtů. Pri navrhnutom ocenení komisia zohľadnila vyrovnanú výtvarnú i obsahovú úroveň oboch návrhov. Banková rada NBS sa nestotožnila s odporučením komisie a na realizáciu schválila výtvarný návrh akad. soch. Zbyňka Fojtů. Oba uvedené návrhy získali v súťaži druhú cenu.

          Na výtvarnom návrhu akad. soch. Zbyňka Fojtů komisia ocenila jednoznačnosť vyjadrenia vzniku ČSR. Averzu dominuje kvalitne stvárnený stredný štátny znak ČSR, na reverze je pod obrysom mapy ČSR zobrazený symbol budúceho spoločného štátu používaný československými légiami na bojiskách prvej svetovej vojny.

          Na výtvarnom návrhu prof. Mgr. art. Patrika Kovačovského komisiu oslovila čistota spracovania, kompozičný súlad averzu a reverzu a dobré vystihnutie témy. Autor na oboch stranách na mincovom poli delenom klinom československej zástavy vyvážene používa heraldiku. Na averze do klinu umiestnil štátny znak Slovenskej republiky, pod ním je v zástave veľký štátny znak ČSR. Na reverze je v kline zástavy heraldický symbol Slovenska a pod mín sú symboly Česka a Moravy.

Prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský získal v súťaži aj tretiu cenu. Na svojom ďalšom návrhu invenčne pracuje s negatívom a pozitívom malého štátneho znaku ČSR. Na averze je jeho silueta doplnená zobrazením slovanskej lipy. Na reverze je reálna podoba malého štátneho znaku ČSR.

Ďalšie ceny za vysokú kvalitu predložených návrhov získali autori Mgr. Andrea Ličková a Karol Ličko (za návrh vytvorený v spoluautorstve) a akad. mal. Vladimír Pavlica.

Plánovaný termín emisie striebornej zberateľskej mince je v septembri 2018.

Autor: Admin   |   Sekce: Nové mince   |   Tisk   |   Poslat článek známému


english Facebook