Vítězný návrh první zlaté slovenské euromince

11.6.2010

Vítězný návrh první zlaté slovenské eurominceNBS představila vítězné návrhy zlaté mince v nominální hodnotě 100 euro pro rok 2010, jejímž tématem jsou dřevěné chrámy v slovenské části karpatského oblouku. Na relizaci byl schválen návrh PhDr. Klimenta Mituru.

Národná banka Slovenska vyhlásila v júli 2009 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh zlatej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO - drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka. Do súťaže predložilo dvanásť autorov štrnásť výtvarných prác. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských eurových mincí ich hodnotila vo februári 2010.

Na realizáciu bol schválený návrh PhDr. Klimenta Mituru, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Komisia ocenila najmä zaujímavú kompozíciu averzu i reverzu, ktorá je zjednotená perspektívou, čo návrh pozitívne odlíšilo od ostatných. Autor, v súlade s odporučením uvedeným v podmienkach súťaže, zobrazil na averze svojho návrhu chrámy všetkých troch kresťanských konfesií. Pri ľavom okraji je rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, v strede je umiestnená zvonica z areálu evanjelického artikulárneho kostola v Hronseku a pri pravom okraji je gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali. Na reverz si autor vybral motív z interiéru rímskokatolíckeho kostola Všetkých svätých v Tvrdošíne a zobrazil na ňom neskorobarokový hlavný oltár. Kompozíciu dotvára vhodne zvolené písmo.

100 eur Svetové dedičstvo UNESCO – drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka

Zníženú prvú cenu získal v súťaži aj návrh Márie Poldaufovej, ktorý komisiu oslovil čistou a jasnou kompozíciou, precíznosťou spracovania a prepracovanosťou detailov. Autorka na averze stvárnila ikonostas z interiéru kostola v Ladomírovej, na reverz si vybrala motívy zvonice v Hronseku a kostolov v Hervartove a Ladomírovej. K zobrazeniu ikonostasu bola vznesená pripomienka, že na ňom nie sú vykreslené všetky ikony a pôsobí ako priehľadná architektúra.

Tretia cena bola udelená Pavlovi Károlymu. Jeho návrh sa vyznačuje prehľadou kompozíciou. Na averze s motívmi zvonice v Hronseku, vstupnej brány z Ladomírovej a kostola v Hervartove zaujalo aj stvárnenie štátneho znaku s naznačenou štruktúrou dreva. Na reverze komisia ocenila odkaz na základný materiál drevených chrámov - prierez dreva použitý v kontraste s jemnou kresbou ikony. Komisia vyzdvihla aj kultivovane stvárnené písmo a opakujúci sa motív ornamentu.

Zníženú tretiu cenu získal Karol Ličko. Komisia na jeho návrhu vyzdvihla drobnokresbu architektúry sakrálnych stavieb - kostolov v Kežmarku, Ladomírovej a Tvrdošíne na averze, ako aj motív anjelov na reverze, ktorý spája všetky konfesie a je vhodne doplnený ornamentom z cárskych dverí ikonostasu.

Výsledky súťaže schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím v marci 2010. Plánovaný termín emisie mince je v decembri 2010.

Zdroj: NBS

Sekce: Novinky   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekenglish Facebook