20. výročí vzniku Visegrádské skupiny

30.7.2010

20. výročí vzniku Visegrádské skupinySlovensko připravilo k 20. výročí vzniku Visegrádské skupiny vydání pamětní dvouerové mince. Autorem vítězného návrhu je Miroslav Rónai.


 

I. cena a realizácia (upravený výtvarný návrh)
Miroslav Rónai

II. cena
Miroslav Rónai

III. cena
Mgr. art. Patrik Kovačovský

Národná banka Slovenska vyhlásila v marci 2010 verejnú anonymnú súťaž na výtvarný návrh pamätnej mince v nominálnej hodnote 2 eurá k 20. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny, regionálneho zoskupenia štyroch krajín - Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky, ktoré vzniklo s cieľom prehĺbiť vzťahy a vzájomnú spoluprácu týchto štyroch krajín strednej Európy. Pamätná minca bude mať rovnaké parametre ako bežná obehová dvojeurová minca, je určená pre obeh a bude ňou možné platiť vo všetkých krajinách eurozóny.

Do súťaže predložilo 17 autorov spolu 30 výtvarných riešení národnej strany mince. Komisia guvernéra NBS na posudzovanie výtvarných návrhov slovenských mincí ich hodnotila v máji 2010.

Na realizáciu bol schválený návrh výtvarníka Miroslava Rónaia, ktorý v súťaži získal zníženú prvú cenu. Komisia i jej odborní poradcovia, zástupcovia Ministerstva zahraničných vecí SR, sa jednoznačne zhodli, že symbolika použitá na tomto návrhu najzrozumiteľnejšie vystihuje Vyšehradskú skupinu. Ako hlavný motív si autor vybral mapu zúčastnených krajín. Doplnil ju zaujímavo stvárneným grafickým symbolom pozostávajúcim z písmena V, do ktorého je vložená číslica IV. Návrh sa vyznačuje vyváženou kompozíciou a kvalitným spracovaním. Komisia autorovi odporučila uskutočniť len drobnú úpravu víťazného návrhu - odstrániť symbol štvorlístka, ktorý bol umiestnený pod nápisom Slovensko.

Miroslav Rónai získal v súťaží aj zníženú druhú cenu. Jeho ďalší návrh komisiu oslovil invenčnosťou použitia symbolov - štylizovaných zástav štyroch zúčastnených krajín a stromu ako všeobecne zrozumiteľného symbolu spoločných koreňov, rastu a rozvoja. Do kompozície je v náznaku zakomponované písmeno V a číslica IV.

Znížená tretia cena bola udelená Mgr. art. Patrikovi Kovačovskému. Jeho návrh komisiu zaujal zaujímavým grafickým riešením pozostávajúcim zo skladačky štyroch prvkov s názvami hlavných miest krajín Vyšehradskej skupiny.

Odporučenie odbornej komisie na realizáciu pamätnej mince a na rozdelenie cien zo súťaže schválil guvernér Národnej banky Slovenska svojím rozhodnutím v júni 2010. Plánovaný termín emisie je v januári 2011.

Sekce: Nové mince   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Diskuse

Zobrazit vše Zobrazit vybrané Vložit příspěvekenglish Facebook